Thị trường bánh kẹo đang ghi nhận cuộc đua của các doanh nghiệp nội về mẫu mã, chất lượng và giá cả để cạnh tranh.

Nguồn: VTV1 - Tài chính kinh doanh trưa - Phát sóng ngày 04/01/2019