Doanh nghiệp bánh kẹo Việt đang có những thay đổi đáng khích lệ để phục vụ yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Nguồn: Nhật trình kinh tế - TTXVN - Phát sóng ngày 27/12/2018