Liên hệ

Tìm kiếm chúng tôi

Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị
Địa chỉ: 122 Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội
Phòng Marketing: 0243 664 9451
Phòng Xuất khẩu (Export Dept): 0243 668 6334
Văn phòng: 043 864 2579 – Fax: 0243 864 2579
Chi nhánh Bình Dương
Địa chỉ : Khu Công nghiệp Sóng thần 3 - Bình Dương
Liên hệ trực tiếp : ĐT : 0274 3907877
Fax: 0274 3817255